Medezeggenschapsraad

MR en GMR

 Samenstelling van de schoolraad

  

Naam

Neemt deel als

     Mr-lid

 Martijn Uittenhout

 Directie

       Nee

Marjolein Hensen

 Directie

       Nee

Marion Verhoef

Leerkracht /secretaris

        ja

Jos van Pelt

Leerkracht

        ja

Sandra Smit

Leerkracht

        ja

Wendy van Geldre

Leerkracht

        ja

Conny Taatgen

Ouder

        ja

Patricia van Starkenburg

Ouder

        ja

Frank Teuling

Ouder

        ja

Marielle Klein

Ouder

       nee

Nanda Janssen

Ouder / voorzitter

       Ja

 

 

De schoolraad is een denktank voor de directie en houdt zich onder andere bezig met:

 

o   De verkeersveiligheid rondom de school

o   De communicatie tussen school en ouders

o   De prestaties van de school

o   Hoe gaat de school om met kinderen met bijvoorbeeld dyslexie / allergie / leerproblemen

o   Hoe ziet de begroting van de school er uit

 En over heel veel andere dingen die voor u en uw kind belangrijk zijn.

 

 Binnen de schoolraad bevindt zich de medezeggenschapsraad (MR) Deze bestaat uit een evenredig aantal leerkrachten en ouders. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft.

 De MR heeft adviesrecht in zaken als:

o   wijziging grondslag van de school

o   fusies met andere scholen

o   aanstelling / ontslag schoolleiding

o   vakantieregeling

 

Over andere zaken heeft de MR instemmingsrecht, zonder instemming van de MR kan het schoolbestuur hierover geen besluiten nemen.

De MR heeft instemmingsrecht in zaken als:

o   verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school

o   vaststelling of vrijstelling van het schoolwerkplan

o   vaststelling of wijziging beleid over ondersteunende werkzaamheden door de ouders

o   vaststelling of wijziging van het schoolreglement

o   vaststelling van de schoolgids

 Heeft u vragen aan of over de MR of wilt u een (algemeen) onderwerp op de agenda van de MR laten plaatsen, neemt u dan contact op met de voorzitter, Nanda Janssen

071-3610784 of mail naar: schoolraad@debronckhorst.nl

 

Als afgevaardigde van de Bronckhorstschool neemt Frank Teuling plaats in de GMR, (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), van de Sophia Stichting.