Medezeggenschapsraad

MR en GMR

 Samenstelling van de schoolraad/ MR

 

Naam

Neemt deel als

     Mr-lid

Madeleine Schrama

Ouder 

ja - voorzitter

Joanneke Fonville

Ouder

     ja

Martin Hermans

Ouder

     ja

Marion Verhoef

Leerkracht

     ja

Odette Ruiter

Leerkracht

      ja

Daniëlle Hoogeveen

Leerkracht

      ja - secretaris

   

          

Frank Teuling

ouder / gast / tevens lid GMR

           nee

 

 

De schoolraad houdt zich onder andere bezig met:

o   De verkeersveiligheid rondom de school

o   De communicatie tussen school en ouders

o   De prestaties van de school

o   Hoe gaat de school om met kinderen met bijvoorbeeld dyslexie / allergie / leerproblemen

o   Hoe ziet de begroting van de school er uit

 En over heel veel andere dingen die voor u en uw kind belangrijk zijn.

 

 Binnen de schoolraad bevindt zich de medezeggenschapsraad (MR) Deze bestaat uit een evenredig aantal leerkrachten en ouders. De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft.

 De MR heeft adviesrecht in zaken als:

o   wijziging grondslag van de school

o   fusies met andere scholen

o   aanstelling / ontslag schoolleiding

o   vakantieregeling

 

Over andere zaken heeft de MR instemmingsrecht, zonder instemming van de MR kan het schoolbestuur hierover geen besluiten nemen.

De MR heeft instemmingsrecht in zaken als:

o   verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school

o   vaststelling of vrijstelling van het schoolwerkplan

o   vaststelling of wijziging beleid over ondersteunende werkzaamheden door de ouders

o   vaststelling of wijziging van het schoolreglement

o   vaststelling van de schoolgids

 Heeft u vragen aan of over de MR of wilt u een (algemeen) onderwerp op de agenda van de MR laten plaatsen, neemt u dan contact op met de voorzitter, Carolijn Dreijklufft - te bereiken via SchouderCom

 

Jaarverslag 2017 - 2018