Ouderraad

De ouderraad en de oudervereniging

 

Alle ouders die een kind op school hebben, zijn automatisch lid van de Oudervereniging. Een aantal ouders van kleuter-, onder- en bovenbouwkinderen vormen het bestuur van de Oudervereniging, de zgn. Ouderraad. Deze raad vergadert ongeveer 1x per 2 maanden.
 
De ouderraad heeft als taak het helpen organiseren van allerlei festiviteiten voor uw kind, zoals de vieringen van Sint, Kerstmis en Pasen, het jaarlijkse kleine of grote schoolreisje, de ijsjes tijdens de Koningsspelen en laatste schooldagen, de school- en gezinsfoto's, een rommelmarkt, de organisatie van de avondvierdaagse, de koffie op de eerste en laatste schooldag en het eindfeest voor groep 8. De ouderraad houdt zich niet bezig met beleidsmatige zaken, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Medezeggenschapsraad. Kortom de ouderraad is er voor de leuke dingen voor uw kind en bekostigt dit met uw ouderbijdrage.
 
In september/oktober nodigt de Ouderraad alle ouders uit voor de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering wordt o.a. de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld en is ook dit schooljaar wederom vastgesteld op € 35,00. Misschien is het goed om uit te leggen waarom het een ‘vrijwillige’ bijdrage wordt genoemd. In Nederland is afgesproken dat het basisonderwijs gratis moet zijn. Dat betekent dat een school geen geld mag vragen voor activiteiten. Een schoolreisje, een sinterklaascadeautje, Kerstviering, een luizencape, een schoolfoto en nog heel veel andere dingen zitten niet in dat ‘gratis’ pakket van de minister. Vandaar dat de Oudervereniging elk jaar een bijdrage vraagt om als ouders gezamenlijk de jaarlijkse feestjes voor onze kinderen te kunnen vieren. Maar deze bijdrage is dus vrijwillig. Gelukkig dat de ouders van De Bronckhorst niet overtuigd hoeven te worden van het nut en dat er zelfs regelmatig meer dan het ‘minimale’ bedrag wordt gestort. We zijn er trots op dat dit bedrag de laatste 15 jaar hetzelfde is kunnen blijven! 

Mocht u nog vragen hebben over de ouderraad kunt u contact opnemen met Marjolein Hensen of Monique Hoogervorst. 

 

Samenstelling van ouders in de ouderraad:

Monique Hoogervorst (voorzitter), moeder van Micky, groep 6a

Rob van Leeuwen (penningmeester), vader van Olaf, groep 5/6

Mireille Quatfass, moeder van Wouter de Kremer, groep 7

Paulien van den Berg, moeder van Hilde van Asten, groep 8a en Wies van Asten, groep 6a

Linda van Dam, moeder van Sepp, groep 2a

Bianca van Duivenboden, moeder van Daan, groep 5a

Marjon Kwakernaak, moeder van Lenne, groep 8

Leonie Lamboo, moeder van Nic, Luc en Bas, groep 1a

Klaartje Ligtvoet, moeder van Stijn Zwaan, groep 5a en Fleur Zwaan, groep 3a

Monique van Vliet, moeder van Cas, groep 8a en Finn, groep 5b

Marion Voorzaat, moeder van Teddie 8a

Brenda Waelpoel, moeder van Mels 5b en Bregje, groep 3b

 


Reiskostenvergoeding

Regelmatig wordt er een beroep gedaan op ouders om de kinderen te vervoeren voor een excursie of een ander uitstapje.

De ouderraad heeft een potje gereserveerd om voor deze ouders de benzinekosten en parkeergeld te vergoeden.

De leerkracht zal de ouders een formulier aanbieden waarop vermeld staat voor welke excursie de gemaakte kilometers zijn.

Het enige wat u hoeft te doen is uw naam bank/gironummer invullen en het formulier ondertekenen.

De penningmeester Rob van Leeuwen zal dan z.s.m. het geld overmaken op uw bank- of girorekening. (En als de leerkracht het vergeet, mag u ze er gerust aan helpen herinneren!)