Sophia Stichting

De Bronckhorst is één van de 23 basisscholen die deel uit maken van de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek. De Sophia Stichting is opgericht op 27 november 1997 en is ontstaan na een fusie van in totaal negen besturen van katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Warmond, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom. De laatste bestuurlijke samenvoeging heeft plaatsgevonden op 26 april 2012 met Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV). Sindsdien zijn er 535 medewerkers werkzaam bij de Sophia Stichting. De 23 basisscholen verzorgen onderwijs aan circa 5930 leerlingen.

De Sophia Stichting is een innoverende, op kwalitatieve en kwantitatieve groei gerichte en ondernemende organisatie, die zelf initiatieven neemt. De stichting bewerkstelligt vanuit een katholieke grondhouding een harmonieuze werk- en leeromgeving waarin alle kinderen én leerkrachten zich gerespecteerd en beschermd voelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

De Sophia Stichting streeft naar het gericht faciliteren van onderwijs op schoolniveau. Voor een optimale aansturing van het primair proces wordt geïnvesteerd in het onderwijskundig management van de school. De stichting is een ambitieuze organisatie met zowel professionals als vrijwilligers en is voortdurend in ontwikkeling.

Bestuur, management en directies van de Sophia Stichting hechten waarde aan:

  • respect, solidariteit en verbondenheid
  • een heldere en doelgerichte communicatie en organisatie
  • het effectief inzetten van de beschikbare middelen
  • het in kaart brengen, inzetten en benutten van aanwezige kennis en deskundigheid

De Sophia Stichting streeft naar hoge onderwijskundige kwaliteit; de scholen zijn autonoom in de wijze waarop ze het onderwijs vormgeven.

Meer informatie over de Sophia Stichting leest u op: www.sophiascholen.nl