Nieuws
terug

17 mei 2016

18 mei was de dag waarop alle kinderen van onze school hun talenten konden demonstreren in de "laat zien wat je kan show." Er werd gedanst, gegoocheld, gezongen en er was zelfs een heus dierennummer! Kortom een bijzonder leuke ochtend.