Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk geregeld samenwerkingsverband tussen ouders en leerkrachten waarvan de leden uit hun achterban worden gekozen. De MR houdt zich voornamelijk bezig met de beleidsmatige zaken van het onderwijs. De directeur neemt op uitnodiging deel aan de vergaderingen van de MR. Er is ook een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen van Sophia Scholen). De GMR onderhoudt contact met het schoolbestuur (Sophia Scholen) en brengt advies aan dat bestuur uit. In bepaalde gevallen moet het schoolbestuur de instemming van de GMR hebben om zaken te kunnen vaststellen. Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van de leden.