Oudervereniging

Alle ouders die een kind op school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging. Een aantal ouders vormt het bestuur van de oudervereniging: de ouderraad. Deze raad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De ouderraad heeft als taak het helpen organiseren van allerlei festiviteiten, zoals het schoolreisje, het sinterklaas- en kerstfeest, voor uw kind. De ouderraad houdt zich echter niet bezig met beleidsmatige zaken. Kortom de ouderraad is er voor de leuke dingen voor uw kind en bekostigt dit met de ouderbijdrage. In oktober nodigt de ouderraad alle ouders uit voor de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering wordt o.a. de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.