ICT

Chromebooks

Op De Bronckhorst werken we vanaf groep 3 tot en met 8 met Chromebooks aan uiteenlopende opdrachten. Elke leerling heeft een eigen Google-omgeving speciaal ingericht op het onderwijs. De kinderen kunnen hierdoor in de klas, maar ook vanuit huis werken met verschillende programma’s waarin zij ervaring opdoen en hun vaardigheden uitbreiden op het gebied van ICT.

Leerlijnen
  • In de groepen 3 en 4 worden de Chromebooks gebruikt om spelenderwijs aan spelling, taal en rekenen te werken en de behandelde lesstof te herhalen en te oefenen.
  • In groep 5 leren de kinderen de eerste stappen zetten in het maken van een kort verslag en een presentatie die zij gebruiken bij hun spreekbeurt. In groep 6 worden deze vaardigheden verder uitgebreid en toegepast. Ook maken de leerlingen kennis met de wereld van het programmeren in de online studieomgeving van Code.org.
  • In de groepen 7 en 8 ontwikkelen de leerlingen hun vaardigheden nog verder. Inmiddels zijn zij in staat om zelfstandig een bestand online op te slaan en terug te vinden. Daarnaast leren zij samenwerken aan een document door bestanden met elkaar te delen. Verhalen en opstellen die in schriften zijn voorbereid, worden uitgewerkt op de Chromebooks waarbij ook ruimte is voor het zelf maken van illustraties.
  • Aan het eind van groep 8 zijn de leerlingen bedreven in het opzoeken en beoordelen van informatie op het internet. Ook zijn ze bekend met de risico’s die horen bij het gebruik van het delen van persoonlijke informatie op sociale media en online forums. Ze zijn in staat om gebruik te maken van veel gebruikte computerprogramma’s en zijn digitaal vaardig voor de nieuwe uitdagingen in het voortgezet onderwijs.