Levelwerk

Leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Bronckhorst. Bij het kiezen van nieuwe methoden hanteren we als belangrijk criterium dat de methode, ook voor deze kinderen, voldoende uitdaging biedt. Bij het vak rekenen wordt in groep 3 en 4 bovendien het principe van ‘compacten’ gehanteerd. De leerlingen die dat aankunnen, maken vooraf de toets en gaan daarna alleen maar aan de slag met de onderdelen die zij nog onvoldoende beheersen. Na dit werk krijgen zij verdiepingsstof aangeboden. In de groepen 5 t/m 8 wordt bij enkele vakken digitaal gewerkt met Snappet, waarbij kinderen op hun eigen niveau aan leerdoelen werken. Ook bij de samenstelling van de dag- en weektaken wordt geprobeerd tegemoet te komen aan de leerbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op één of meerdere vakgebieden is er een beleidsplan. Hierin staat beschreven hoe we op De Bronckhorst signaleren en diagnosticeren. Onze voorsprongleerlingen werken planmatig met behulp van een leerlijn: ‘Talentenlijn’, voor de leerlingen van groep 1 en 2 en ‘Levelwerk’ voor leerlingen van de groepen 3 tot en met 8.

Ze krijgen een keer per week buiten de groep les in kleine groepjes. Deze lessen worden verzorgd door een gespecialiseerde leerkracht. Tijdens deze lessen wordt er instructie gegeven over de opdrachten die de kinderen de komende week gaan maken. Daarnaast worden de opdrachten van de afgelopen week besproken en wordt samen naar oplossingen gezocht. 

Verder is het voor deze kinderen vooral ook belangrijk dat ze leren leren. Kinderen leren door het werken aan ingewikkelde vraagstukken en opdrachten dat er mogelijk fouten gemaakt kunnen worden. Dit zijn ze meestal niet gewend en dat kan dan ook een lastige nieuwe ervaring zijn. Dit zijn echter wel belangrijke ervaringen, want zonder het maken van fouten kun je niet tot leren komen. We noemen dat vitamine F (fouten, falen en frustratie). Tijdens de lessen wordt hier ook aandacht aan besteed. Het gaat dus zeker niet alleen om het geven van goede antwoorden op moeilijke vragen, maar vooral ook over het proces om bij dat antwoord te komen.